De Sylo-pen wordt gebruikt om zowel spier- als fascieweefsel te behandelen.

Spieren
De Sylo-pen wordt gebruikt om spieren te behandelen waarin myofasciale triggerpoints voorkomen. Een myofasciaal triggerpoint is een drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kunt u een strakke streng waarnemen waarin een plaatselijke verdikking zit. Deze verdikking kan met de Sylo-pen behandeld worden waardoor het triggerpoint verdwijnt of vermindert en minder pijn veroorzaakt.

Een spier bestaat uit een spierbuik en een pees. Via de App: Muscle Trigger Points, kunt u precies zien wat de spierbuik en wat de pees is. Verder kunt u zien welk triggerpoint in een spier op welke plek in het lichaam uitstraling geeft. Dit is soms buiten de spier. Het is dan belangrijk om het triggerpoint te behandelen en (meestal) niet het uitstralingsgebied.
Bij het behandelen van de triggerpoints is het belangrijk om de Sylo-pen loodrecht op het triggerpoint te plaatsen.De Sylo-pen kan het herstelproces bij spierpijn versnellen. De Sylo-pen kan spieren behandelen op plekken waar men met andere massagetechnieken (effleurages of dry needling) moeilijk of niet kan komen, zoals bijvoorbeeld bij de tussenribspieren.
Ook voor het behandelen van spierpijn is het belangrijk om loodrecht op de pijnlijke spier te behandelen. Tevens is het hierbij nodig om de totale spierbuik te behandelen.

Fascie
De Sylo-pen kan worden gebruikt om de adhaesies (verklevingen) in de fascie te behandelen. Fascie is weefsel dat tussen en rondom de verschillende (spier)lagen en net onder de huid in het lichaam aanwezig is. Het is belangrijk dat de fascie soepel en goed beweegbaar is.
Voor het behandelen van de fascie net onder de huid op de spieren, is het belangrijk om loodrecht op de spieren te behandelen.

Met de Sylo-pen kunt u littekenweefsel, wat ook fascie is, behandelen. Het ‘stugge’ littekenweefsel wordt door behandeling met de Sylo-pen soepeler, waardoor de hele fascie beter beweegt en er minder pijn ontstaat.
Bij een litteken probeert u ook zo dwars mogelijk op het litteken te behandelen zodat er meer beweging in de totale fascie komt.

Hieronder staat stap voor stap hoe u de Sylo-pen kunt gebruiken.

Hoe de Sylo-pen te gebruiken

1. Als eerste vraagt u de persoon die u behandelt om bewust het behandelgebied te ontspannen door de spier bewust los te laten.

2. U zoekt met uw vinger de plek op waar het triggerpoint zit en/of waar u (spier)spanning voelt.

3. U omvat de Sylo-pen met een pengreep in het midden, tussen de tweede en de derde verhevenheid.

4. Vervolgens vraagt u de persoon opnieuw om de spier die u met de Sylo-pen wilt behandelen bewust te ontspannen.

5. U houdt de Sylo-pen loodrecht op de plek waar u wilt behandelen en maakt met de punt contact met de huid.

6. Vanuit deze lichte druk volgt 2 keer een aanslag direct achter elkaar waarbij de punt van de Sylo-pen niet van de huid afgaat. De kracht die u geef, mag niet pijnlijk zijn. Let op: begin eerst heel zachtjes; u kunt de druk in samenspraak met de behandelde altijd wat opvoeren.

7. De plek waar de huid geraakt is, kan wat gevoelig zijn; dat is niet vreemd. U dient te wachten tot de gevoeligheid verdwenen is en mag pas daarna verder gaan naar een volgende plek op de huid; nooit vaker op dezelfde plek per keer behandelen.

8. Een (on)bewuste spiercontractie, een twitch, tijdens de aanslag kan voorkomen en is niet verontrustend.

9. Voordat u de Sylo-pen op een volgende plek wilt gebruiken moet u de persoon opnieuw vragen de spier weer bewust te ontspannen. Ga verder met punt 2.

10. Let op: het is mogelijk dat u naderhand een klein blauw plekje krijgt. Deze zal binnen één à twee weken herstellen. Zo niet, raadpleeg een arts.

11. Niet vaker dan één keer per week dezelfde plek op de huid behandelen. Het weefsel heeft tijd nodig om te herstellen en zich aan te passen.

12. De Sylo-pen na elk gebruik desinfecteren.

NB: Voor spierpijn en voor het behandelen van triggerpoints geeft u met de Sylo-pen loodrecht druk op de plek waar de spierpijn of het triggerpoint zit.
Voor het behandelen van littekenweefsel dient u druk te geven richting de kant waar het litteken stug aanvoelt en slecht beweegt. Ook voor het behandelen van verklevingen in de fascie geeft u in die richting druk met de Sylo-pen waar u voelt dat de fascie stug aanvoelt.

Hoe is de dosering


- Als de gevoeligheid direct weer verdwenen is dan mag u op een ander punt verder gaan. NOOIT direct op dezelfde plek verder gaan.

- Is de gevoeligheid niet direct verdwenen, maar wel binnen 30 seconden, dan dient u 1 minuut te wachten voordat u verder rond dezelfde spier/fascie gaat behandelen.

- Zakt de gevoeligheid niet binnen 1 minuut weg, dan helpt het soms om met de volle hand druk op de plek te geven. Is de gevoeligheid daarna weer weg, dan niet meer rond dezelfde spier/fascie behandelen en eerst een week af te wachten hoe de reactie op de behandeling is.

- Zakt de gevoeligheid niet binnen 1 minuut weg, en blijft deze na druk met de volle/platte hand op de plek nog steeds aanwezig, dan het gebied met de volle hand omvatten en het weefsel zachtjes heen en weer te schudden. Hierdoor moet de gevoeligheid verder verdwijnen. De spier/fascie niet verder behandelen en eerst een week afwachten wat de reactie op de behandeling is.

- Zakt de gevoeligheid niet binnen 1 minuut weg, blijft deze na druk met de volle hand nog steeds. Geeft het schudden van het weefsel geen vermindering van de gevoeligheid, dan is het goed om heel bewust met de Sylo-pen een ander gedeelte in het lichaam te behandelen. Nadien neemt de gevoeligheid vaak wat af, waarbij de schuddingen in het spier/fascie gebied wel helpt. En de gevoeligheid helemaal verdwijnt. Bij deze reactie de spier/fascie niet verder behandelen en eerst een aantal weken het omliggende weefsel behandelen voordat u nogmaals dezelfde spier/fascie behandeld.

Let op: Altijd geldt; De spier die behandeld wordt, continue bewust ontspannen!